Vi tilbyr rådgivningstjenester til våre eksisterende kunder. Gjennom flere års samarbeid og kundeforhold blir vi godt kjent med ditt selskap, og kan hjelpe deg med praktiske og vanskelige spørsmål.

TK Revisjon AS tilbyr rådgivningstjenester innen:

  • selskapsetablering
  • skatteplanlegging
  • endring av selskapsform
  • fusjon og fisjon
  • generasjonsskifte

Regler rundt rådgivning

En revisors rolle har endret seg de siste årene. Tidligere var hovedfokus på å avdekke feil og mangler, mens det i nyere tid er blitt mer fokus på forebygging og forbedringsmuligheter. Det stilles derfor krav til hva vi som revisjonsselskap kan rådgi rundt og ikke. Vi kan for eksempel ikke gi råd som vi selv må ettergå og revidere senere. Det vil svekke vår troverdighet.

Det er viktig for oss å være uavhengige og objektive, og vi trer aldri inn i ledelsens sted og fatter beslutninger på deres vegne. Vi rådgir der vi har nødvendig kompetanse og kunnskap, og trekker inn andre fagfolk der det er behov.

Vi kan være din støtte

Vi er klare over og strenge på hvor grensene går, men kan likevel være en god støtte i beslutninger og komme med råd av praktisk art.

Våre langvarige relasjoner med våre kunder har gitt oss god kompetanse innen selskapsetablering, endring av selskapsform og generasjonsskifte. Prosesser som mange av våre kunder går gjennom i løpet av vårt samarbeid.

Vi vokser og lærer i takt med at kundene våre vokser og utvikler seg, samtidig som vi holder oss oppdatert på vårt fagfelt. Dette gjør oss i TK Revisjon AS til en naturlig samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning.

Vi holder oss oppdatert på lover og regler

Vår jobb er å holde oss oppdatert på gjeldende lover og regelverk, slik at du kan bruke din tid på annet. Du kan fokusere på din bedrifts kjernevirksomhet, så sørger vi for at du får informasjon om de endringer i regelverket som er relevant for deg.

Har du behov for rådgivning? Kontakt oss i TK Revisjon AS her.