TK Revisjon AS ble etablert i 2019 og har sitt utspring fra Revisjonsselskapet Jøntvedt som ble stiftet og etablert i 1997 av Eirik Jøntvedt.

Vi tilbyr tjenester som revisjon, rådgivning og utarbeidelse av årsoppgjør og skattemelding til våre kunder.

Et kundevennlig revisjonsselskap

Vi er et lite og serviceinnstilt revisjonsselskap og har et nært og godt forhold til alle våre kunder. Hos oss møter du ansatte som kjenner deg og din bedrift og vi snakker et språk som våre kunder forstår.

Du vil alltid møte de samme medarbeiderne hos oss. Noe som gjør at du som bedriftseier skal slippe å bli stilt de samme spørsmålene flere ganger. Vår kjennskap til deg og din bedriften, gir en trygghet, men også effektivitet i arbeidet vi utfører.

Vi har i dag kunder og kompetanse innen mange ulike bransjer. De fleste av kundene våre er etablert innen håndverkerbransjen, bygg- og anlegg, eiendom, aksjer og detaljhandel.

Gjennom lange og tillitsfulle kundeforhold, blir vi godt kjent med både deg som kunde, din bedrift og ditt regnskap. Vi kan analysere fortid og dermed komme med anbefalinger til fremtiden.

Tillit og tiltro mellom kunde og revisjonsselskap

Det viktigste for oss er at våre kunder føler tiltro til oss som samarbeidspartner. Som kunde må du kunne stole på at informasjonen du deler med oss forvaltes på riktig måte og du må ha tiltro til at vi sitter på nødvendig kompetanse til å hjelpe deg best mulig. Dersom det er problemstillinger vi ikke har tilstrekkelig kompetanse på, rådfører vi oss alltid med advokat.

Et serviceinnstilt revisjonsselskap

Hos TK Revisjon AS møter du alltid de samme serviceinnstilte medarbeiderne. Vi har en hyggelig og uformell tone med alle våre kunder, samtidig som vi innehar de egenskapene revisorer må ha. Vi er selvsagt opptatt av detaljer og rutiner, dette for å kunne se de store linjene. Vi trives best med, og tilbyr alltid nøyaktighet, struktur og ryddige fremgangsmåter.

Digital revisor

De endrede digitale rammebetingelsene skaper store muligheter for oss i revisjonen og gir oss en bedre innsikt og tilgjengelighet til regnskapene. Effekten har gitt tidsmessig besparelser og vi får fort svar på våre og dine spørsmål. Vi ønsker å bidra til at din bedrift også kan få nytte av de mulighetene som ligger i digitalisering, og er behjelpelige med å finne gode løsninger for deg.

Vi har kontor i Nygårdsveien 20A, 1423 Ski og de fleste kundene våre holder til i Viken fylke.

Priser og vilkår

Vårt honorar beregnes etter medgått tid og faktureres hver annen måned i henhold til våre til enhver tid gjeldende timesatser med tillegg av merverdiavgift, med mindre annet er avtalt.

Utgifter vi pådrar oss for å utføre oppdraget dekkes etter regning.

Våre gjeldende timepriser er fra 1. januar 2024 følgende:
Arbeid utført av partner: 2 000,- eks. mva pr time
Arbeid utført av medarbeider: 1 500 eks. mva pr time

Idet oppdraget etableres vil du motta ett engasjementsbrev som beskriver oppdragets art, antatt omfang, samt aktuell timepris.

Har du spørsmål til oss i TK Revisjon AS? Her finner du vår kontaktinformasjon.