Som en tilleggstjeneste for kundene vi utfører revisjon for, tilbyr vi også utarbeidelse av årsoppgjør og skattemelding. Dette gjør vi også for kunder som har fravalgt revisjon, men som likevel ønsker bistand med årsregnskap og skattemelding.

Kvalitetsmessig utført årsoppgjør

Årsregnskapet er en oppsummering av årets transaksjoner i den enkelte virksomhet. For mange mindre selskaper handler årsregnskapet om å tilfredsstille lovkrav, samtidig som man sikrer at regnskapet ikke inneholder feil som man tar med seg videre til senere perioder.

Årsoppgjør omfatter tradisjonelt to forhold

  • Den regnskapsmessige siden som innebærer ferdigstilling av årsregnskap med noter og eventuelt årsberetning.
  • Den skattemessige siden innebærer i tillegg utarbeidelse og innlevering av skattemelding, næringsoppgave og eventuelt andre vedlegg til ligningsmyndighetene. 

Når vi i TK Revisjon AS utarbeider dette for deg, kan du være trygg på at det blir utført korrekt og i samsvar med gjeldende lover og regler.

Vi har gode rutiner og lang erfaring, som sikrer deg et kvalitetsprodukt.

En sparringpartner innen regnskap, bedriftsøkonomi og skatteplanlegging

Vårt arbeid handler om mye mer enn bare tall, for mange av våre kunder er vi ikke bare en tilbyder av revisjonstjenester, men også en sparringpartner. Vi forstår dine bedriftsøkonomiske spørsmål og problemstillinger, og kan være en samtalepartner når du har behov for det. Våre ansatte har ikke bare oversikt over lover og regler, men vi ser også din bedrifts potensial. Vi tror på at om man gjør ting i riktig rekkefølge, følger det masse muligheter – og det er den kunnskapen vi ønsker å dele med kundene våre.

Kontakt oss i TK Revisjon AS dersom du har spørsmål rundt revisjon eller årsoppgjør.